Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web songbaicasino.top! Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi truy cập trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân từ khách hàng như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin địa chỉ giao hàng khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc đặt hàng trên trang web songbaicasino.top.

Các thông tin này được thu thập thông qua các biểu mẫu trực tuyến và giao dịch mua hàng, gửi email liên hệ và trao đổi thông tin khác trên trang web.

  • Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động truy cập và sử dụng của khách hàng trên trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại máy tính, trình duyệt web, thông tin về trang web đã xem trước đó và sau đó.
  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ tự động như cookies để thu thập thông tin và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ trên trang web songbaicasino.top.

Thỏa thuận và cam kết về việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng được áp dụng cho tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách hàng trên trang web.

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, sử dụng trái phép, tiếp cận trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy.

  • Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trên các máy chủ an toàn và chỉ được truy cập bởi nhân viên có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.
  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và phương thức bảo mật khác để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình truyền tải.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.