Chính sách cookie

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web songbaicasino.top, bạn đồng ý chấp nhận việc sử dụng cookie theo Chính sách cookie này. Chính sách cookie được thiết lập nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm truy cập tốt hơn cho bạn và giúp cải thiện chất lượng của trang web songbaicasino.top. Cookie là các tệp tin nhỏ chứa một số thông tin đơn giản được lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để nhận biết trình duyệt của bạn và cung cấp các tính năng cá nhân hóa.

1. Cookie thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập vào trang web songbaicasino.top, chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào địa chỉ IP, loại trình duyệt, thiết bị, trang web mà bạn đã truy cập trước đó, thời gian truy cập và các trang đã xem trong quá trình bạn duyệt web trên trang web songbaicasino.top. Thông tin này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm truy cập của bạn và tùy chỉnh nội dung được hiển thị trên trang web.

  • Dịch vụ phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web, như số lượng lượt truy cập, trang web có tương tác nhiều nhất và thời gian trung bình mà khách truy cập đã dành cho trang web. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu cách thức mà khách truy cập sử dụng trang web và từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Cookie của bên thứ ba: Trang web songbaicasino.top có thể sử dụng cookie của các bên thứ ba, bao gồm dịch vụ quảng cáo và phân tích, để cung cấp quảng cáo cá nhân hóa và thu thập thông tin về việc sử dụng trang web. Khi sử dụng các dịch vụ của các bên thứ ba, bạn phải tuân thủ chính sách cookie của họ.

2. Quản lý cookie

Nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng cookie trên trang web songbaicasino.top, bạn có thể tắt chúng trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể làm giảm chất lượng truy cập và một số tính năng của trang web có thể không hoạt động đúng.

  • Tắt cookie trên Google Chrome: Truy cập vào cài đặt trình duyệt, chọn 'Cài đặt nâng cao', cuộn xuống cuối trang và nhấp vào 'Cài đặt nội dung', sau đó bạn có thể chọn 'Chặn các trang web lưu cookie' hoặc 'Xóa tất cả cookie'.
  • Tắt cookie trên Mozilla Firefox: Truy cập vào cài đặt trình duyệt, chọn 'Quyền riêng tư và bảo mật', trong phần 'Lịch sử', chọn 'Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử', sau đó bạn có thể chọn 'Tắt cookies' hoặc 'Xóa cookies'.
  • Tắt cookie trên Microsoft Edge: Truy cập vào cài đặt trình duyệt, chọn 'Quyền riêng tư, quyền riêng tư và dịch vụ', trong phần 'Cookies và dữ liệu trang web', bạn có thể chọn 'Không cho phép các trang web lưu cookie trên máy tính của tôi' hoặc 'Xóa tất cả cookie'.